Nagyréde története és látnivalói

 
Nagyréde a Mátraalján, Gyöngyöstől nyugatra, kb. 8 kilométerre a 3-as főút mellett fekszik.


Története

A falu igen gazdag múltját kétkötetes monográfiában dolgozta föl a néhai dr. Molnár József, a falu szülötte, ki egyetemi tanárként sem szakadt el a hangulatos nagyrédei tájtól.

Nagyréde

Első okleveles említése 1275-ben történt villa Rede inferior -Alsóréde falu - alakban. Birtokosa ekkor az Aba nemzetség Rédey ága volt. E család leszármazottai a települést több részre osztották, így Alsó-és Felsőréde, Kis-és Nagyréde, Fancsatelke, Szentmártonréde nevű falurészekre.

A XV. században a rokoncsaládok kihalása, beházasodás, zálogbaadás és királyi adományok folytán más nemesi családok is birtokrészhez jutottak (Csányi, Szuhai, Jákófi, stb.) 1415-1446 között. Rédeszentmártont és Szentmártonrédét 1450-1464 között Boldogasszonyréde nevű falurészként is említettek a források. Kisréde 1544-ben török hódoltság alá került, 1549-ben végleg elnéptelenedett, pusztává lett.

A török kiűzését követően a Rákóczi család bírta a falu legnagyobb részét. A település gazdálkodását a szőlőművelés és bortermelés határozta meg már a XVI. századtól, s ezt a művelési ágat folytatták a következő évszázadokban is. A XIX. századig végén a filoxéra teljesen elpusztította a falu szőlőterületeit. Ekkor a szarvasmarhatenyésztés vált uralkodóvá.

A XX. század elején újra a szőlőművelés került előtérbe, ezen belül is a szőlőoltványok termelése vált meghatározóvá. Ezt segítette az 1897-ben megszervezett Hitelszövetkezet. Az ipari vállalkozások közül a Vitál Márton által létesített tégla-és cserépgyár volt a legjelentősebb, mely 1930-ig látta el a környéket termékeivel.


Látnivalók

Római Katolikus templom
1874. november 5-én avatták fel, az 1667-ben megerősített régi templom alapoktól való újjáépítése után.

Zsellérház
Hagyományosan berendezett parasztház, mely kívülről is magán viseli a térség jellegzetes építészeti vonásait. A ház az 1800-as évek fordulóján épülhetett, 1870 táján alakították át. A házban a zsellérek mindennapjainak világa látható, a hagyományos gazdálkodó életforma eszközeivel együtt. A háztól rövid sétával elérhető az Öreghegyi pincesor. (Forrás: www.matrainfo.hu)

Fáy-kúria
Egyik termében kapott helyet a "Falusi Galéria", Molnár József festőművész képeiből önálló képtárat alakítottak ki.

Brezovay-kastély
1770-1800 között épült klasszicista stílusban. Jelenleg az óvodának ad otthont.

Bormúzeum
NagyrédeA településre beérve az első kereszteződésnél balra fordulunk, az Atkári úton a Szőlőskert Rt. hűtőházánál találjuk a Bormúzeumot, ahol a mintaboltban vásárlásra is lehetőségünk van.1991-ben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója nyitotta meg a nagyrédei szőlő- és bortermelés történetét bemutató kiállítást. A bortermelés múltja mellett a látogatók megismerkedhetnek a szőlőtermesztés és feldolgozás hagyományos eszközeivel, egyebek mellett a darálóval, a dézsával, a fapréssel, a gyöngyösi kapával, az ültetővassal vagy a rézpermetezővel.

Ha áttételesen is, de a kiállítás emléket állít dr. Molnár Józsefnek, a település lokálpatriótájának, aki kétkötetes monográfiában dolgozta fel Nagyréde történetét. Az itt élő emberek szőlőhöz való kötődését mutatja az alábbi, általa papírra vetett idézet: „Ha reménytelen is, újra kell kezdeni a munkát, újra kell teremteni a szőlőt, mert a szőlő jelenti itt az életet.”
(Forrás: www.mátrainfo.hu)

Művelődési ház
Az előcsarnokát díszíti egy ún. grafittó, melyet szintén Molnár József készített 1963-ban, és a nagyrédei lakodalmas kedvű, zenés, táncos, színes falu forgatagát ábrázolja.

Napközis otthon
Homlokzatát Kóthay Nándor szobrászművész "Sárkányölő" című domborműve díszíti.

1983 őszén állították fel a község főterén a mai Erzsébet téren, Szentirmay Zoltán Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását: egy szőlőprés, oldalain indákkal, fürtökkel, fürge gyík és seregély, mely az évszázadok óta itt virágzó szőlő-és borkultúrát jelképezi.
Forrás: wikipedia.org

Kőkereszt (Rákóczi út)
A mai falu belterületén álló keresztek fontos településtörténeti emlékek, a Rákóczi úti kereszt 1840 körül a nyugati faluvéget jelölte.

Nepomuki Szent János szobor
Nepomuki Szent János  szobra napjainkban a templom melletti parókia kertjében látható.

e-mail icon Facebook icon